Terms of use

Galderma Benelux (Galderma) streeft ernaar het vertrouwen van de gebruikers in onze Website te behouden. Onderstaande voorwaarden regelen uw gebruik van de Website.

Lees deze Gebruiksvoorwaarden aandachtig door voor u onze Website gebruikt

 

1. Aanvaardbaar gebruik
Neem gerust de tijd om onze website te verkennen en eventueel materiaal bij te dragen, zoals vragen, posts en multimedia-inhoud (bijv. foto’s, video’s).

Het gebruik van de Website en de materialen die erop worden gepost mogen op geen enkele wijze onwettig of beledigend zijn. U moet er ook op letten:

(a) het recht op privacy van andere personen niet te schenden;
(b) geen inbreuk te maken op intellectuele eigendomsrechten;
(c) geen uitspraken te doen die lasterlijk zijn (onder ander jegens Galderma), betrekking hebben op pornografie, racistisch of xenofobisch van aard zijn, aanzetten tot haat of geweld of ordeverstoring;
(d) geen bestanden te uploaden die virussen bevatten of kunnen leiden tot beveiligingsproblemen; of
(e) die de integriteit van de Website anderszins in gevaar kunnen brengen.
Wij wijzen u erop dat Galderma alle inhouden die zij onwettig of beledigend acht van de Website kan verwijderen.

 

2. Gegevensbescherming
Onze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens of materialen die worden gedeeld op deze Website.

 

3. Intellectueel eigendom

3.1. Inhoud verstrekt door Galderma
Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrecht en handelsmerken, in materialen gepubliceerd door of namens Galderma op de Website (bijv. tekst en beelden) zijn het bezit van Galderma of zijn rechtsopvolgers.

 

U mag uittreksels van de Website reproduceren voor uw eigen privégebruik (d.w.z. niet-commercieel gebruik) op voorwaarde dat u alle intellectuele eigendomsrechten respecteert, waaronder een eventuele copyrightvermelding die kan voorkomen op dergelijke inhoud (bijv. © 2018 Galderma).

 

 

3.2. Inhoud verstrekt door u
U verklaart aan Galderma dat u ofwel de auteur bent van de inhoud die u bijdraagt aan deze Website, ofwel dat u de rechten heeft (d.w.z.: u heeft toestemming gekregen door de houder van de rechten) en dat u in staat bent om dergelijke inhoud bij te dragen (bijv. foto’s, video’s, muziek) aan de Website.

 

U gaat ermee akkoord dat dergelijke inhoud wordt behandeld als niet-vertrouwelijk en u geeft Galderma een royaltyvrije, eeuwigdurende, wereldwijde licentie om de inhoud die u verstrekt te gebruiken (waaronder bekend te maken, te reproduceren, door te geven, te publiceren of uit te zenden) voor de doeleinden die verband houden met zijn bedrijfsactiviteiten.

 

Wij wijzen u erop dat Galderma zelf mag beslissen of hij deze inhoud gebruikt en dat het mogelijk is dat Galderma reeds gelijkaardige inhoud heeft ontwikkeld of dergelijke inhoud kan hebben ontvangen van andere bronnen, in dat geval blijven alle intellectuele eigendomsrechten op deze inhoud bij Galderma en zijn licentiehouders.

 

3.3. Regels met betrekking tot consumentenbeoordelingen en recensie-service
Naast deze voorwaarden zijn de volgende bijkomende regels van toepassing voor beoordelingen en recensie-service. Om inhoud bij te dragen aan een beoordelings- en recensie-service op deze Website (zoals tekst, foto, video, gelijkenis of ander materiaal of informatie), moet u 18 jaar of ouder zijn, of de toestemming hebben gekregen van de perso(o)n(en) die het ouderlijk gezag uitoefenen. Als u een voorafgaande betaling of belofte heeft gekregen in ruil voor uw voorgestelde bijdrage; of als u een incentive hebt gekregen zoals een gratis product, korting, geschenken, sweepstake-invoer, moet u dit bekendmaken bij uw indiening. Als u een werknemer bent van Galderma of werkt voor een bedrijf of bureau ingehuurd door Galderma, moet u deze relatie bekend maken.

 

Alle inhoud die u indient is juist en is gebaseerd op uw feitelijke ervaring met het product dat wordt beoordeeld. Zij mag geen informatie bevatten die verwijst naar andere websites, adressen, e-mailadressen, contactinformatie of telefoonnummers. U bent verantwoordelijk voor de inhoud van uw bijdrage, niet Galderma.

 

4. Aansprakelijkheid
Galderma sluit alle impliciete voorwaarden, garanties, verklaringen of andere bepalingen uit die van toepassing kunnen zijn op onze site of inhoud op onze site.

Hoewel Galderma er alles aan doet om de juistheid van materialen op onze Website te garanderen en om onderbrekingen te voorkomen, zijn wij niet verantwoordelijk voor onjuiste informatie, onderbrekingen, stopzetting of andere gebeurtenissen die u schade kunnen berokkenen, hetzij direct (bijv. computerstoring) of indirect (bijv. winstderving). Wanneer u vertrouwt op materialen op deze Website doet u dat op eigen risico.

Deze Website kan links bevatten naar websites buiten Galderma. Galderma heeft geen controle over dergelijke websites van derden, staat er niet noodzakelijk achter en aanvaardt er geen verantwoordelijkheid voor, evenmin als voor de inhoud, juistheid of werking van deze sites. Wij verzoeken u daarom de wettelijke vermeldingen van dergelijke derde websites aandachtig te lezen, en op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen aan deze vermeldingen.

Het is mogelijk dat u een externe website beheert en een link wilt maken naar deze Website. In dat geval maakt Galderma geen bezwaar tegen een dergelijke link op voorwaarde dat u op geen enkele wijze doet voorkomen dat u gelieerd bent met of gesteund wordt door Galderma. U mag geen gebruik maken van “framing” of gelijkaardige praktijken, en u moet zorgen dat de link naar de Website opent in een nieuw venster.

 

5. Neem contact met ons op
Deze Website wordt beheerd door Galderma, Gravinnen van Nassauboulevard 91, Breda.
Als u vragen heeft of opmerkingen betreffende de Website, neem dan gerust contact met ons op.
Deze website is enkel bedoeld voor publiek in Nederland en het is mogelijk dat we niet kunnen antwoorden op publiek buiten Nederland.

 

6. Wijzigingen
Galderma behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in deze gebruiksvoorwaarden. Raadpleeg deze pagina van tijd tot tijd om deze gebruiksvoorwaarden en eventuele nieuwe informatie te raadplegen.

 

7. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken
U en Galderma komen overeen dat alle vorderingen of geschillen met betrekking tot de Website worden beheerst door het recht van Nederland en worden behandeld voor de rechtbanken van Rotterdam.