Privacy notice

Galderma Vertrouwelijkheidsverklaring

Inwerkingtreding: 13.11. 2018

 

TOEPASSINGSGEBIED VAN DEZE VERKLARING

 

Gelieve deze vertrouwelijkheidsverklaring (« Verklaring ») aandachtig te lezen om ons beleid en onze praktijken betreffende uw persoonsgegevens en de wijze waarop wij deze zullen verwerken te begrijpen. Deze Verklaring is van toepassing op de personen (« u ») die communiceren met de diensten van Galderma op de volgende wijze. In de verklaring wordt uitgelegd hoe uw persoonsgegevens worden verzameld, gebruikt en doorgegeven door Galderma Benelux B.V.  (« Galderma », « Wij »). Zij legt ook uit hoe u toegang heeft tot uw persoonsgegevens, hoe u ze kunt actualiseren en bepaalde keuzes kunt maken betreffende het gebruik ervan.

 

Deze verklaring dekt onze activiteiten inzake gegevensverzameling, zowel online als offline, met inbegrip van de persoonsgegevens die wij verzamelen via onze verschillende kanalen zoals websites, sociale netwerken beheerd door derden en onze bewakingsactiviteiten.

 

Indien u ons niet de nodige persoonsgegevens verstrekt (wij zullen u zeggen wanneer dit het geval is, bijvoorbeeld door deze informatie duidelijk aan te geven in onze inschrijvingsformulieren), is het mogelijk dat wij niet in staat zijn om u onze producten en/of diensten te leveren. Deze verklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd (zie artikel 11).

 

Deze verklaring verstrekt belangrijke inlichtingen over de volgende onderwerpen:

 1. BRONNEN VAN PERSOONSGEGEVENS
 2. PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ OVER U VERZAMELEN EN HOE WIJ DEZE VERZAMELEN
 3. PERSOONSGEGEVENS VAN KINDEREN
 4. COOKIES/GELIJKAARDIGE TECHNOLOGIEËN, LOGS EN WEBBAKENS
 5. HET GEBRUIK VAN UW PERSOONSGEGEVENS
 6. BEKENDMAKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS
 7. BEWARING VAN PERSOONSGEGEVENS
 8. OPSLAG EN/OF DOORGIFTE VAN UW PERSOONSGEGEVENS
 9. TOEGANG TOT UW PERSOONSGEGEVENS
 10. UW KEUZES BETREFFENDE DE WIJZE WAAROP WIJ UW PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKEN EN DOORGEVEN
 11. WIJZIGINGEN VAN ONZE VERKLARING
 12. VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKEN EN CONTACT

 

 

 1. BRONNEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Deze verklaring is van toepassing op persoonsgegevens die wij verzamelen van u of over u, op de hieronder beschreven wijze (zie paragraaf 2), op basis van de volgende bronnen:

 

Websites van Galderma. De Websites beheerd door of voor Galderma, met inbegrip van sites die wij beheren onder onze eigen domeinen/URL en de mini-sites die wij beheren op sociale netwerken van derden zoals Facebook (« Websites »).

 

E-mails, sms en andere elektronische berichten. Interactie via elektronische communicatie tussen u en Galderma.

 

Gegevens die wij creëren. In het kader van onze interactie met u kunnen wij persoonsgegevens creëren over u (bijvoorbeeld registratie van uw interactie met onze websites).

 

Gegevens afkomstig van andere bronnen. Sociale netwerken van derden (bijvoorbeeld Facebook, Google, etc.), marktonderzoeken (als de interactie niet gebeurt op anonieme basis), openbare bronnen en gegevens die wij ontvangen door de overname van andere bedrijven.

 

 

 1. PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ OVER U VERZAMELEN EN HOE WIJ DEZE VERZAMELEN

Afhankelijk van de wijze waarop u communiceert met Galderma (online, offline, telefonisch, etc.), verzamelen wij verschillende soorten informatie van u, zoals hieronder beschreven.

 

*Persoonlijke contactgegevens: alle door u verstrekte gegevens waarmee wij u kunnen contacteren, zoals uw naam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer of faxnummer.

 

*Zakelijke informatie: alle informatie die u verstrekt betreffende uw beroep en/of kwalificatie, maar ook informatie die wij vinden in uw CV, gegevens betreffende uw huidige of vroegere interactie met Galderma die betrekking heeft op uw deelname aan evenementen, conferenties, wetenschappelijke studies, alsook andere persoonlijke informatie die u kunt verstrekken over uzelf en uw beroepsactiviteit.

 

* Informatie over uw computer of mobiel apparaat: alle informatie betreffende uw computer of andere elektronische apparaten die u gebruikt om toegang te krijgen tot één van onze Internetsites, zoals het Internetprotocol-adres (IP-adres) dat wordt gebruikt om verbinding te maken tussen uw computer of ander systeem en het internet, het type besturingssysteem en de internetbrowsers. Als u een internetsite van Galderma bezoekt met een mobiel apparaat zoals een smartphone, omvatten de verzamelde gegevens eveneens, wanneer dit is toegestaan, de identiteit van uw telefoon, de geolokalisatie en gelijkaardige gegevens.

 

* internetsites: gebruik van de informatie: Wanneer u navigeert op en communiceert met onze internetsites of onze nieuwsbrieven, gebruiken wij automatische technologieën om bepaalde informatie te verzamelen over uw acties. Deze informatie heeft betrekking op de links waarop u klikt, de inhoud en pagina’s die u bekijkt, hoelang u dit doet en gelijkaardige informatie, en statistieken betreffende uw interactie, zoals de responstijd, de duur van bezoeken van bepaalde pagina’s, laadfouten.

 

Deze informatie wordt verzameld door gebruikmaking van automatische technologieën zoals cookies en wordt ook verzameld via het gebruik van reporting van derden voor analyses en reclame. U heeft het recht bezwaar te maken tegen het gebruik van dergelijke technologieën (voor meer informatie kunt u artikel 9 raadplegen.

 

 

 1. PERSOONSGEGEVENS VAN KINDEREN DIE GEBRUIK MAKEN VAN DE DIENSTEN VAN DE INFORMATIEMAATSCHAPPIJ (WAARONDER ONZE WEBSITE)

Wij vragen of verzamelen niet doelbewust persoonsgegevens van kinderen onder de 15 jaar. Als wij ontdekken dat wij onbewust persoonsgegevens hebben verzameld van een kind jonger dan 15 jaar, dan zullen wij de persoonsgegevens van dit kind snel uit onze dossiers verwijderen. Galderma kan echter rechtstreeks persoonsgegevens verzamelen over kinderen jonger dan 15 jaar van een ouder of voogd, en met de uitdrukkelijke toestemming van deze persoon.

 

 

 1.  COOKIES/GELIJKAARDIGE TECHNOLOGIEËN, LOGS EN WEBBAKENS

Cookies/Gelijkaardige technologieën. Gelieve onze cookieverklaring te raadplegen om te weten hoe u de instellingen van uw cookies kunt beheren en gedetailleerde inlichtingen kunt verkrijgen over de cookies die wij gebruiken en de doeleinden waarvoor wij ze gebruiken.

 

Logs. Wij verzamelen informatie in de vorm van logbestanden die de activiteit van de website registreren en statistieken verzamelen over uw navigatiegewoontes. Deze invoer wordt automatisch gegenereerd en helpt ons om fouten te corrigeren, de prestaties te verbeteren en de beveiliging van onze websites te handhaven.

 

Webbakens. Webbakens (« web bugs ») zijn kleine codes die een grafische afbeelding op een webpagina of e-mail achterlaten om ons bepaalde gegevens door te geven. De via de webbakens verzamelde gegevens omvatten gegevens zoals het IP-adres, evenals informatie over de wijze waarop u antwoordt op een e-mailcampagne (bijvoorbeeld op welk moment de e-mail geopend wordt, op welke links u klikt in de mail, etc.). Wij gebruiken de webbakens op onze websites of we nemen ze op in e-mails die wij uw toesturen. Wij gebruiken de informatie van de webbakens voor diverse doeleinden, waaronder, maar niet beperkt tot, rapporten over het verkeer op de site, het aantal individuele bezoekers, reclame, audit en rapporten per mail en personalisering.

 

 

 1. HET GEBRUIK VAN UW PERSOONSGEGEVENS

De volgende paragrafen beschrijven de verschillende doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken, evenals de verschillende soorten van persoonsgegevens die worden verzameld in functie van de doeleinden. Wij wijzen u erop dat ondervermelde vormen van gebruik niet van toepassing zijn op alle personen.

 

Doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens gebruiken
Patiënt/consument:
Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de dienstverlening aan de klanten, waaronder het beantwoorden van uw vragen om inlichtingen. Dit vereist over het algemeen het gebruik van bepaalde persoonlijke contactgegevens en informatie betreffende de reden van uw vraag (bijvoorbeeld, antwoorden op een eventuele vraag of zorg betreffende het gebruik van onze producten, de status van uw bestelling, een technisch probleem, een vraag/klacht betreffende een product, een algemene vraag, etc.).

 

[Onze doeleinden]:

 • Contractuele verplichtingen
 • Wettelijke verplichtingen
 • Onze gerechtvaardigde belangen

 


[Onze gerechtvaardigde belangen]:

 • Verbetering en ontwikkeling van nieuwe producten en diensten
 • Efficiënter zijn

 

Sociale netwerken van derden: Wij gebruiken uw persoonsgegevens wanneer u communiceert via functies van sociale netwerken van derden, zoals de « Like » functies, om u reclame toe te sturen en om met u in contact te komen op deze sociale netwerken. U kunt meer lezen over de werking van deze functies, de profielgegevens die wij over u verkrijgen en ontdekken hoe u kunt weigeren door de vertrouwelijkheidsverklaring van de betreffende sociale netwerken van derden te raadplegen.

 

[Onze doeleinden]

 • Uw toestemming (indien nodig)
 • Onze gerechtvaardigde belangen

 


[Onze gerechtvaardigde belangen]:

 • Bepalen welke van onze producten en diensten u zouden kunnen interesseren en u daarover iets vertellen
 • De typen van consumenten bepalen met betrekking tot nieuwe producten of diensten

 

Contacten leggen en onderhouden met zorgverleners: Wij gebruiken uw persoonsgegevens om na te gaan of wij professionele mogelijkheden met u kunnen ontwikkelen, u kunnen contacteren en informeren over onze producten en diensten, en een relatie met u kunnen onderhouden.

 

[Onze doeleinden]:

 • Onze gerechtvaardigde belangen
 • Uw toestemming (indien nodig)
 • Wettelijke verplichtingen (bijv.: gegevens verzameld in de veiligheidsrapporten)

 

[Onze gerechtvaardigde belangen]:

 • Een relatie met u onderhouden
 • Uw interesse en uw expertise beoordelen
 • Een toekomstige samenwerking met u overwegen en hierover contact met u opnemen.

 

U contacteren en publiciteit maken op de sociale netwerken van derden: Wij gebruiken uw persoonsgegevens wanneer u communiceert via functies zoals « Likes », om u reclame toe te zenden, om u te contacteren op de sociale netwerken van derden. U kunt hier meer over lezen als u de verklaring inzake persoonsgegevens raadpleegt van deze sociale netwerken van derden.

 

[Onze doeleinden]:

 • Met uw toestemming (indien nodig)
 • Ons gerechtvaardigd belang.

 

[Onze gerechtvaardigde belangen]:

 • Weten welke van onze producten of diensten u kunnen interesseren en u daarover iets kunnen vertellen.

 

Juridische redenen of fusie/overname: In het geval dat Galderma of zijn activa zouden worden overgenomen door of fuseren met een ander bedrijf, onder andere ten gevolge van een faillissement, delen wij uw persoonsgegevens met één van onze rechtsopvolgers. Wij maken uw persoonsgegevens ook bekend aan derden (i) wanneer dit wettelijk vereist is; (ii) in het kader van een gerechtelijke procedure; (iii) in antwoord op een verzoek van een bevoegde handhavingsinstantie; (iv) om onze rechten, onze privacy, onze veiligheid of ons eigendom of het publiek te beschermen, of (v) om de bepalingen van een overeenkomst of de voorwaarden van onze website te doen respecteren.

 

[Onze doeleinden]:

 • Wettelijke verplichtingen
 • Onze gerechtvaardigde belangen

 

[Onze gerechtvaardigde belangen]:

 • Conformiteit met de naleving van de wettelijke verplichtingen
 • Beschermen van onze activa en ons personeel

 

Als wij uw persoonsgegevens willen gebruiken voor andere doeleinden dan de doeleinden die hieronder worden beschreven, stellen wij u hiervan vooraf in kennis, en wanneer dat nodig is geven wij u de keuze om te accepteren of te weigeren.

 

 

 1. BEKENDMAKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Naast de Galderma-entiteit vermeld in de paragraaf Verwerkingsverantwoordelijken en contact (zie artikel 9), delen wij uw persoonsgegevens met de volgende soorten externe organisaties:

 

Dienstverleners. Het betreft externe ondernemingen waarop wij beroep doen om onze zaken te helpen beheren (bijvoorbeeld de exploitatie van de website, externe aanbieders van bewakingsdiensten, adviesverlening, ontwikkeling van de website, gegevensanalyse, CRC, etc.). De dienstverleners en hun geselecteerde personeel zijn enkel geautoriseerd om toegang te hebben tot uw persoonsgegevens en om deze namens ons te gebruiken voor de specifieke taken die aan hen gevraagd zijn, op basis van onze instructies, en zijn gehouden de vertrouwelijkheid en de veiligheid van uw persoonsgegevens te respecteren. Wanneer dit wettelijk vereist is kunt u de lijst van leveranciers verkrijgen die uw persoonsgegevens verwerken (zie artikel 9, contacteer ons).

 

Ontvangende derden die persoonsgegevens gebruiken om wettelijke redenen of na een fusie/overname. Wij maken uw persoonsgegevens bekend aan derden om wettelijke redenen of in het kader van een overname of fusie (zie artikel 5)

 

 

 1. BEWARING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Galderma neemt alle redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens slechts worden verwerkt gedurende een minimumperiode die vereist is voor de doeleinden vermeld in deze vertrouwelijkheidsverklaring. De criteria die de bewaarperiode van uw persoonsgegevens bepalen zijn:

 

 • Galderma houdt slechts kopieën bij van uw persoonsgegevens in een identificeerbare vorm voor de tijd die noodzakelijk is: (i) voor het onderhouden van een doorlopende relatie met u, of (ii) uw persoonsgegevens zijn nodig voor de doeleinden vermeld in deze vertrouwelijkheidsverklaring en wij beschikken over een geldige rechtsgrond;

 

 • Indien u een zorgverlener bent, worden uw persoonsgegevens bewaard gedurende twee jaar na uw laatste interactie met ons, tenzij de toepasselijke wetgeving of gedragscodes in onze sector een langere periode opleggen.

 

 • In de overige gevallen worden uw persoonsgegevens bewaard voor een duur die overeenkomt met: (i) de toepasselijke verjaringstermijn (d.w.z. de termijn waarbinnen een persoon een rechtsvordering zou kunnen instellen jegens ons), en (ii) twee (2) maanden extra na het einde van de toepasselijke verjaringstermijn (zodat wij de persoonsgegevens kunnen identificeren van een persoon die een rechtsvordering zou kunnen instellen aan het einde van de toepasselijke termijn);

 

 • Bovendien kunnen wij, als er relevante rechtsvorderingen worden ingesteld, uw persoonsgegevens blijven verwerken gedurende de bijkomende vereiste tijd in het kader van deze rechtsvordering, en

 

Gedurende de duur voorzien in bovenstaand artikel (c), beperken wij de verwerking van uw persoonsgegevens tot de opslag en handhaven wij hun beveiliging, tenzij wij deze gegevens moeten gebruiken in het kader van een klacht of een andere wettelijke verplichting.

 

Wanneer de periodes vermeld in bovenstaande punten (a), (b), (c) en (d) verstreken zijn, verwijderen wij de persoonsgegevens of (ii) anonimiseren wij de gegevens.

 

 

 1. BEKENDMAKING, OPSLAG EN/OF DOORGIFTE VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Wij gebruiken gepaste maatregelen (hieronder beschreven) om de vertrouwelijkheid en beveiliging van uw persoonsgegevens te beschermen. Wij wijzen u er echter op dat deze maatregelen niet gelden voor informatie die u deelt in publieke domeinen zoals sociale netwerken van derden.

 

Personen die toegang kunnen hebben tot uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden verwerkt door ons personeel of gemachtigde medewerkers, op een “need-to-know”-basis voor de uitvoering van hun taak, in functie van de specifieke doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.

 

Maatregelen genomen in de bedrijfsomgeving. Wij slaan uw persoonsgegevens op in bedrijfsomgevingen die gebruik maken van redelijke beveiligingsmaatregelen om elke ongeoorloofde toegang te voorkomen. Wij respecteren de redelijke normen inzake de bescherming van persoonsgegevens. De doorzending van informatie via het Internet is jammer genoeg niet volledig beveiligd. Hoewel wij er alles aan doen om uw persoonsgegevens te beschermen, kunnen wij de beveiliging van uw gegevens niet garanderen tijdens de doorzending via onze websites.

 

Doorgifte van uw persoonsgegevens. De opslag en de verwerking van uw persoonsgegevens zoals hierboven beschreven kunnen vereisen dat deze gegevens worden doorgegeven/doorgezonden en/of opgeslagen op een adres van een bestemming buiten uw land van woonplaats, met name Zwitserland. Wanneer wij uw persoonsgegevens delen met landen buiten de Europese Economische Ruimte (« EER ») (bijvoorbeeld andere entiteiten van Galderma), onder andere landen die andere gegevensbeschermingsnormen hebben dan de normen die gelden in de EER, voeren wij conform de toepasselijke reglementering een gepaste bescherming in om te garanderen dat uw persoonsgegevens worden verwerkt met hetzelfde beschermingsniveau als binnen de EER. Deze maatregelen kunnen omvatten: (i) de invoering van contractuele standaardbepalingen goedgekeurd door de Europese Commissie om uw persoonsgegevens te beschermen (en u heeft het recht ons een kopie te vragen van deze bepalingen (door ons te contacteren zoals hieronder aangegeven) en/of (ii) wij vragen uw toestemming (wanneer de wet dit toestaat).

 

 

 1. UW RECHTEN

Toegang tot de persoonsgegevens. U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien en te onderzoeken en een fysieke of elektronische kopie te vragen van de informatie die over u wordt bewaard. U heeft ook het recht informatie te vragen over de oorsprong van uw persoonsgegevens.

 

Deze rechten kunnen worden uitgeoefend door ons een e-mail te sturen op het volgende adres: info.nl@galderma.com of door een schrijven te richten aan het volgende adres: Galderma Benelux B.V., Gravinnen van Nassauboulevard 91, Postbus 9663, 4801 LT Breda, vergezeld van een kopie van uw identiteitsbewijs of gelijkwaardige informatie (wanneer dit door ons wordt gevraagd en wettelijk toegestaan is). Indien het verzoek wordt gedaan door een andere persoon dan uzelf, zonder bewijs dat dit verzoek rechtmatig in uw naam wordt gedaan, wordt het verworpen. Wij wijzen u erop alle identificatiegegevens die aan ons worden verstrekt enkel worden verwerkt conform de toepasselijke wetgeving en voor zover wettelijk toegestaan.

 

Bijkomende rechten (bijvoorbeeld wijziging, verwijdering van persoonsgegevens). Wanneer wettelijk voorzien, kunt u (i) de verwijdering, overdraagbaarheid en correctie van uw persoonsgegevens vragen, kunt u vragen dat wij de verwerking van uw persoonsgegevens beperken, of kunt u bezwaar maken tegen de verwerking;

 

Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming, dan heeft u het recht uw toestemming op elk moment in te trekken.

 

Wanneer wij verwijzen naar ons gerechtvaardigd belang, heeft u op elk moment het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

 

Wij wijzen u erop dat wij uw persoonsgegevens in bepaalde omstandigheden niet kunnen verwijderen zonder uw gebruikersaccount te verwijderen. Wij kunnen genoodzaakt zijn sommige van uw persoonsgegevens te bewaren nadat u de verwijdering ervan heeft gevraagd, om te voldoen aan onze wettelijke of contractuele verplichtingen. Het kan ons ook toegestaan zijn door toepasselijke wetgeving om sommige van uw persoonsgegevens te bewaren om te voldoen aan onze commerciële behoeften.

 

Desgevallend beschikken ons websites over een speciale functie waarmee u de door u verstrekte persoonsgegevens kunt raadplegen en wijzigen.

 

Wij hopen dat wij al uw vragen over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken kunnen beantwoorden. Mocht u echter niet-opgeloste problemen hebben, dan heeft u ook het recht klacht in te dienen bij de bevoegde autoriteiten inzake gegevensbescherming.

 

 

 1. UW KEUZES BETREFFENDE DE WIJZE WAAROP WIJ UW PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKEN EN DOORGEVEN

Wij trachten u keuzes te bieden betreffende de persoonsgegevens die u ons verstrekt. De volgende mechanismen bieden u de volgende controle op uw persoonsgegevens:

 

Cookies/Gelijkaardige technologieën. U beheert uw toestemming via (i) onze oplossing voor toestemmingenbeheer of (ii) uw browser om alle/sommige cookies/gelijkaardige technologieën te weigeren of u te waarschuwen wanneer zij worden gebruikt. Zie paragraaf 4 hierboven.

 

 

 1. WIJZIGINGEN VAN DEZE VERKLARING

Wanneer wij de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken wijzigen, zullen wij deze verklaring actualiseren. Wij behouden ons het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen aan onze praktijken en aan deze verklaring, raadpleeg daarom regelmatig de updates of wijzigingen die worden aangebracht aan onze verklaring.

 

 

 1. VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKEN EN CONTACT

Om vragen te stellen of opmerkingen te maken betreffende deze verklaring en onze praktijken inzake de bescherming van de privacy of om een klacht in te dienen met betrekking tot onze naleving van de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van de privacy, kunt u ons contacteren op het volgende adres; info.nl@galderma.com of door een schrijven te richten aan het volgende adres: Galderma Benelux B.V., Gravinnen van Nassauboulevard 91, Postbus 9663, 4801 LT Breda of ons bellen op het nummer +31(0)183 69 19 19. Wij geven een ontvangstbevestiging bij elk verzoek en zullen elk verzoek met betrekking tot de wijze waarop wij persoonsgegevens beheren onderzoeken (met inbegrip van eventuele klachten omtrent een schending van uw rechten krachtens de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van de privacy).

 

Verwerkingsverantwoordelijken (van alle activiteiten)

Galderma Benelux B.V.

Gravinnen van Nassauboulevard 91

4811 BN Breda